Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Ob železnici 8
Maribor, Upravna enota Maribor, 2000
Slovenia

StopTrik International Film Festival is dedicated to stop motion techniques of hand-made, spatial animation as puppet film, claymation, object or photography manipulation, animation of loose materials (such as salt, sand etc), pixilation, traditional cut-out and many more. The list of sub-genres could be complemented with such exceptional techniques as animation of lights, fire, yarns, threads. Artists' imagination is limitless and so we can be neither orthodox nor strict while defining the term "stop motion". The ultimate goal of this unique annual gathering is to admire and celebrate artistry of hand-made, spatial animation together with all the other drifters of the surreal, absurd or merry highways who are ready to pursue frame by frame illusion.

01 darkness_2 (2).jpg

Zamišljati si avtorja

''Zamišljati si avtorja'': Filmi Laure Victorie Delgado

 

Vrtinci teme okrog svetlobe

2013, CZE, 8'12''

Kot navdih za film je služil Goethejev navedek: ''... barva je ples med Svetlobo in Temo. [Barve] so Dejanja in Trpljenje svetlobe''. Film je nastal kot eksperiment izdelave ročno narejenega filma, pri katerem so sodelovali otroci, stari med tri in pet let. Ustvarjanje filma je bilo zastavljeno kot igra, pri tem pa so otroci dobili navodilo, naj se igraje spoznajo s filmskim materialom ter z barvnim spektrom, s katerim so film obarvali.

 

Veje

prod. Akademie věd Science Academy

2013, CZE, 0'48''

Rastlina in njeno nenehno iskanje svetlobe. Uvod v serijo portretov čeških avtorjev.

 

Spore 

2014, CZE, 6'

Abstraktni video, ki s pomočjo vizualne manipulacije prikaže notranje procese rastline (molekule, fotosinteza ...) in njihovo zunanjo podobo. Sence rastline, manipulirane s pomočjo stekla in zrcal, preobrazijo zunanjost dejanske rastline v abstraktne podobe, ki sledijo določeni koreografiji po navdihu fraktalnih struktur.


LAURA bn.jpg

Laura Victoria Delgado

 

Rojena leta 1981 v mestu Medellín, v Kolumbiji. Od leta 2006 živi in ustvarja v Pragi, na Češkem. 

Pravzaprav je študentka doktorskega študija na Oddelku za filozofijo in zgodovino znanosti na Karlovi univerzi v Pragu. Ko je še živela v Kolumbiji, je leta 2004 zaključila dodiplomski študij umetnosti na Narodni univerzi Kolumbije (specializacija iz filma in novih medijev). Zanimanje za raziskovanje filma kot umetniškega medija jo je privedlo do odločitve, da se v magistrskem delu posveti področju animiranega filma. Magisterij je zaključila leta 2010 na FAMU, Filmski akademiji v Pragi. Od takrat naprej je ustvarila filme in posnetke, ki so bili predstavljeni na različnih festivalih in kolektivnih razstavah. Poleg svojega osebnega umetniškega dela je za regionalne in kulturne institucije ustvarila animirane napovednike. Vpeta je v deljenje izkušenj in ustvarjanje komunikacijskih mostov med njeno rodno celino ter tisto, na kateri trenutno živi. Poleg tega, da vodi delavnice in govore, organizira snemanja, doprinaša k načrtovanju različnih festivalov animacije in kulturnih prostorov ter sodeluje s kolektivnim projektom, imenovanim Moebius, ki podpira in pospešuje eksperimentalno latinoameriško animacijo - http://moebiusanimacion.com .

http://cargocollective.com/LauraVictoria