Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Ob železnici 8
Maribor, Upravna enota Maribor, 2000
Slovenia

StopTrik International Film Festival is dedicated to stop motion techniques of hand-made, spatial animation as puppet film, claymation, object or photography manipulation, animation of loose materials (such as salt, sand etc), pixilation, traditional cut-out and many more. The list of sub-genres could be complemented with such exceptional techniques as animation of lights, fire, yarns, threads. Artists' imagination is limitless and so we can be neither orthodox nor strict while defining the term "stop motion". The ultimate goal of this unique annual gathering is to admire and celebrate artistry of hand-made, spatial animation together with all the other drifters of the surreal, absurd or merry highways who are ready to pursue frame by frame illusion.

PAF-logo.jpg

PAF Aport

 

Distribucijska platforma PAF Aport je ena izmed nedavno vpeljanih dejavnosti v okviru festivala PAF Olomouc. Osredotoča se na mednarodno distribucijo gibljivih slik in avdiovizualnih performansov v živo, ki so − bodisi v zgodovinskem okviru bodisi formalno − opredeljeni kot animirani, avantgardni ali eksperimentalni film, razširjeni kino, video umetnost, animacija v živo itd. Osrednji cilj distribucijske platforme PAF Aport je predstaviti izbrane umetnike in njihova avdiovizualna dela, ki so preko tradicionalne kinematografske distribucije težje dostopni. Izbor umetniških del in njihova distribucija je naloga, zaupana izkušenim kuratorjem. Cilj te dramaturške perspektive je postopoma ustvariti predstavitev ponudbenega portfolijaizbranih umetnikov, katerih dela si zaslužijo obsežnejšo predstavitev. Zasledovanje omenjenega cilja zahteva dolgotrajno predanost delu teh izbranih umetnikov in razširitev njihovega ponudbenega portfolija. 

www.pifpaf.cz