Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Ob železnici 8
Maribor, Upravna enota Maribor, 2000
Slovenia

StopTrik International Film Festival is dedicated to stop motion techniques of hand-made, spatial animation as puppet film, claymation, object or photography manipulation, animation of loose materials (such as salt, sand etc), pixilation, traditional cut-out and many more. The list of sub-genres could be complemented with such exceptional techniques as animation of lights, fire, yarns, threads. Artists' imagination is limitless and so we can be neither orthodox nor strict while defining the term "stop motion". The ultimate goal of this unique annual gathering is to admire and celebrate artistry of hand-made, spatial animation together with all the other drifters of the surreal, absurd or merry highways who are ready to pursue frame by frame illusion.

Otvoritev razstave: Kino in Maribor

 

Četrtek, 4. 10. 2018

14:00, Otvoritev razstave Kino in Maribor, Galerija K18

 

Razstava Kino in Maribor

Marsikomu vzbujajo napisi zaprtih kinodvoran v mestu nostalgijo, ki pa ni zgolj to. Lahko bi rekli, da je mesto sočasno vstopilo v korak z izumom gibljivih slik. V manj kot v letu dni po projekciji bratov Lumière v Parizu 1895, je v Maribor priromal potujoči Edisonov kinematograf Ideal. V pivnici pivovarja Götza je podjetje Charlesa Crasséja prikazovalo kratke filme. Razstava tako govori o zgodovini kina, kot z njim povezani kulturi. Od začetkov, do prvih namenskih novogradenj – kinematografskih dvoran. Te doživijo razcvet po 2. svetovni vojni, v 70ih letih pa začnejo počasi ugašati. Zgodba kinodvoran se tako konča leta 2004 z odprtjem kompleksa več kinodvoran na Lentu. Prav tako osvetljuje kulturo povezano s kinom, od različnih festivalov, Kino kluba Maribor, Zavoda Udarnik in zgodb posameznih akterjev... Razstava Kino in Maribor nam tako govori o vpetosti kinematografske kulture v mesto, ob tem pa se kar samo ponuja vprašanje, ali ob vsej množici dogodkov ne bi ponovno potrebovali mestnega kina.

Kurator: Simon Žlahtič