Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

TRIK SHOW: Panel Discussion

Events

TRIK SHOW: Panel Discussion

igor unuk


TRIK SHOW: Panel Discussion

Ask 'How' Not 'Why'

 

“Trik Show” is a special panel where stop motion authors share their making-offs or work-in-progress and by those examples explain their craft and artistic as well as intellectual choices. “Trik Show” videos, provided by the authors, are distributed on Festival's website, YouTube channel and Facebook profile. The event is public and all the enthusiasts of stop motion animation are welcome to come by, ask questions, discover the secrets, unique patents and brilliant solutions to specific problems of the animators. The live discussion in Maribor will be attended by Diego Akel (Brazil), Ana Nedeljković and Nikola Majdak Jr. (Serbia), Ivana Bošnjak and Thomas Johnson (Croatia), and Denis Fras, Stevan Čukalac, and Žoel Kastelic.


TRIK SHOW: Javna razprava

Vprašajte 'kako' in ne 'zakaj'

 

Trik Show je posebna javna razprava, na kateri bodo avtorji stop motion animacije delili uvid v svoja dela, tako tista dokončana kot tista, ki so šele v procesu nastajanja, ter na primeru teh predstavili svoje veščine ter umetniške in intelektualne izbore. Trik Show videi, ki jih bodo pripravili avtorji, bodo na ogled na spletni strani festivala, YouTubeu in Facebook strani. Dogodek je javen in vsi, ki se navdušujejo nad stop motion animacijo, so vabljeni, da se oglasijo, postavijo vprašanja, odkrijejo skrivnosti, inovacije in briljantne rešitve specifičnih problemov, povezanih s tehnikami animacije. Razprava bo potekala v Mariboru, v njej pa bodo med drugim sodelovali tudi Diego Akel (Brazilija), AnaNedeljković in Nikola Majdak Ml. (Srbija), Ivana Bošnjak in Thomas Johnson (Hrvaška) ter Denis Fras, Stevan Čukalac in Žoel Kastelic (Slovenija).