Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

StopTrik Children’s cinema, play- and reading room

Events

StopTrik Children’s cinema, play- and reading room

igor unuk

Foto: Igor Unuk


StopTrik otroški kino in igralnica čitalnica/ StopTrik Children’s cinema, play- and reading room

Salon uporabnih umetnosti

28. 10. 2016, 18.00–20.30

29. 10. 2016, 16.30–21.15

30. 10. 2016, 16.30–19.30


In the Salon of Applied Arts a day care for your children will be provided, while the Festival screenings will be held. The Association for Film Culture Development has prepared a selection of animated films from the festival Enimation Little Elephant, while institute Zavod MARS Maribor will be organizing a creative playground and a Children's Courtyard Readingroom, titled "Fairytales at the end of the rainbow". For a relaxed enjoyment of culture for grown ups and kids! In collaboration with DRFK and Zavod MARS Maribor.


V času projekcij izbranih filmov StopTrik Festivala, organiziramo v Salonu, kjer se bo program odvijal, za vaše otroke varstvo. Društvo za razvoj filmske kulture pripravlja selekcijo animiranih filmov Festivala Mali slon, Zavod MARS Maribor pa ustvarjalno igralne kotičke in Pravljice na koncu mavrice s knjižnim kotičkom Čitalnice na dvorišču. Za sproščeno uživanje kulture, tudi za najmlajše filmsko igralne ure! V sodelovanju z DRFK in Zavodom MARS Maribor