Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

IMAGINING THE AUTHOR: Q&A with Miloš Tomić

Events

IMAGINING THE AUTHOR: Q&A with Miloš Tomić

igor unuk


IMAGINING THE AUTHOR: Q&A with Miloš Tomić 

Sunday (30/10/2016), 15:00, Salon

 

Miloš was born in 1976 in Belgrade. At the end of elementary school he started doodling, colouring, collecting objects from the street, photographing, playing music... In 2001 he graduated from the Academy of Art (Directing Major) in the class of Miša Radivojević. He is also a graduate of animation from FAMU (Prague, class of Petar Skala). Recently he has finished PhD studies with the thesis "Preciousness of discarded objects, i.e. trash as the material for film, photography ...". He is a lecturer at the Singidunum University.


Q&A: Pogovor z Milošem Tomićem ''ZAMIŠLJATI SI AVTORJA''

Nedelja (30/10/2016), 15:00, Salon

 

Miloš je bil rojen leta 1976 v Beogradu. Po končani osnovni šoli je začel risati, barvati, zbirati predmete z ulice, fotografirati, delati glasbo ... Leta 2001 je pod mentorstvom Miše Radojevića dokončal magistrski študij režije na Akademiji za umetnost. Diplomiral je tudi iz animacije na akademiji FAMU v Pragi pod mentorstvom Petra Skale. Nedavno je dokončal doktorski študij, naslov njegovedizertacijepa je ''Dragocenost zavrženih predmetov, tj. smeti kot snov za film, fotografijo ...''. Predava na Univerzi Singidunum. ''Zamišljati si avtorja'', posebno srečanje z vprašanji in odgovori z Milošem Tomićem, bo potekalo na zadnji dan festivala!