Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Concert: Nina Bulatovix & Haiku Garden

Events

Concert: Nina Bulatovix & Haiku Garden

igor unuk

Foto: Saša Huzjak


Concert/ Koncert: Nina Bulatovix & Haiku Garden

Salon uporabnih umetnosti

28/10/2016, 22:00

 

Haiku Graden, a four-member guitar band, was formed in Ljubljana in 2014. Their style can be described as shoegaze/dreampop, saturated with a greasy distorted sound and a dreamy psychedelic polyphony. 

Nina Bulatovix is a three-headed being, grown out of spring of voices and marshes of drum and bass. It's wiring, prophesying, undressing, inviting, demanding, expecting. In times of blah blah blah yapidy yap yap and sales it believes in a verbal touch. Cortigiana onesta.


Haiku Garden je štiričlanska zasedba iz Ljubljane, ki deluje od jeseni 2014. Kitarski bend bazira na shoegazeu/dreampopu, ki je podkrepljen z mastnim distorziranim zvokom ter zasanjanim psihedeličnim večglasjem. 

Nina Bulatovix je troglavo bitje, zrastlo v izvirih glasu in močvirjih bobna in basa. Napeljuje, prerokuje, slači, vabi, zahteva, pričakuje. V času tralalajev in razprodaj verjame v besedni dotik. Cortigiana onesta.