Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

glitch.jpg

StopTrik na Poljskem

Łódź: 11. - 12. 11. 2016

 

Po zaslugi prizadevanj StopTrika MFF, Festivala O!PLA (Animation Across Borders), Kina Bodo, Kluba Krańcoofka in Fundacije Nove Perspektive, bosta tekmovalni program festivala in del programa ''Panorama'' predstavljena v mestu Łódź, zgodovinskem središču poljske filmske industrije. Publika v Łódźu bo izbrala zmagovalce Mednarodnega stop motion tekmovanja in Tekmovanja Borderlands

Kino Bodo, glavni organizator in gostitelj dogodka, je art kino, ki v sklopu svoje programske usmeritve predvaja umetniške film in sodeluje s številnimi neodvisnimi, nevladnimi in akademskimi ustanovami, posvečenimi kulturnemu aktivizmu.