Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

02.jpg

Organizatorzy


Kontakt:

 

twisted.dreams.v4animation@gmail.com

www.facebook.com/groups/twisted.dreams.v4animation

 

Bielsko-Biała, Polska: 11. - 13. 09. 2015

Organizator: Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, 43-300, Bielsko-Biała

Patron naukowy: Międzynarodowe Centrum Naukowo-Badawcze "MEDITERRANEUM" (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Partnerzy:

Pastiche Filmz (Ołomuniec)

Anca NGO (Bratysława)

MANIFESZT – Professional & Interest Association of Hungarian Makers of Animated Films (Budapeszt)

Instytut Kultury Włoskiej w Krakowie

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego

 

Komitet Organizacyjny

Olga Bobrowska, Justyna Łabądź, Agata Smalcerz

Design

Jacek Zięba-Nęcek

WWW

Cezary Błajszczak, Kaja Kajder

Tłumaczenia

Jarosław Fejdych, Zuzana Hábeková, Jiří Neděla, Anna Ida Orosz