Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

24.jpg

Organizatorji


 

Direktorica festivala

Olga Bobrowska, olga.bielanska@gmail.com

 

Programski direktor

Michał Bobrowski, mch.bobrowski@gmail.com

 

Workshot 2016

Miloš Tommić

 

Oblikovanje in festivalski napovednik:

Ivana Bošnjak, Thomas Johnson

 

Izvršna producentka

Urška Breznik

 

Producentka in koordinatorka

Lucija Smodiš

 

Producentka in koordinacija gostov

Saša Bach

 

Asistentka delavnice in koordinatorica prostovoljcev:

Brina Fekonja

 

Tehnični vodja in urednik spletne strani

Igor Unuk

 

Fotografija

Michal Čerňanský, Igor Unuk

 

SLOVENSKA EKIPA

MARIBOR: 27. - 30. 10. 2016

Produkcija: Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže Maribor

Soorganizatorji: Salon uporabnih umetnosti, AGD Gustaf, Društvo za razvoj filmske kulture, Zavod MARS Maribor

Sofinancerja: Slovenski filmski center, Mestna občina Maribor

 

 

POLJSKA EKIPA

ŁÓDŹ: 11. - 12. 11. 2016

Olga Bobrowska, Michał Bobrowski, Piotr Kardas

Organizatorzy: Kino Bodo, O!PLA, Fundacja Nowych Ujęć

 


Kontakt

stoptrikfestival@gmail.com

 

počasna pošta

Pekarna Magdalenske mreže Maribor, ob železnici 8, 2000 Maribor, Slovenia

Fundacja Nowych Ujęć, ul. 6a/42, 30-611 Kraków, Poland