Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Preddogodek StopTrik: Projekcija v K18

News

Preddogodek StopTrik: Projekcija v K18

igor unuk


"Danes smo v okviru pred-programa StopTrik Festivala, v Galeriji K18 gostili študente Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.

Ogledali smo si izvrsten program partnerskega  Festivala Stop Motion Montréal, ki je, kot StopTrik, posvečen stop-motion animaciji."