Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

midnight_movies.jpg

Midnight Movies

MIDNIGHT MOVIES: SCREEN ANXIETY

Programme curated by Robert Sowa / Kurator programa: Robert Sowa

 

Curated by Robert Sowa. The selection focuses on authorial animated films that twist and deconstruct the official modes of expression developed under authoritarian systems of 20th century. 

 

Kurator programa: Robert Sowa. Izbor je posvečen avtorskim animiranim filmom, ki izkrivljajo in razstavljajo uradne metode ekspresije, razvite v avtoritarnih sistemih dvajsetega stoletjaRobert Sowa

 

 

 

 

Robert was born in 1972 in Kraków. Currently he is the head of the Animation Film Studio at the Graphic Department of the Academy of Fine Arts Krakow. He is an animation film director and graphic artist who looks for visual experimentation, experimental sound and contemporary music. His works have been presented at many international festivals, screenings and art galleries around the world.

Robert je bil rojen leta 1972 v Krakovu. Trenutno je vodja Studia za animirani film na Oddelku za grafiko Akademije za umetnost v Krakovu. Je režiser animiranih filmov in grafični umetnik, ki se ukvarja z vizualnim eksperimentiranjem, eksperimentalnim zvokom in sodobno glasbo. Njegova dela so bila predstavljena in predvajana na številnih mednarodnih festivalih in v umetnostnih galerijah po vsem svetu