Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

16.jpg

Kontakt


Dyrektor festiwalu
Olga Bobrowska, olga.bielanska@gmail.com 

 

Dyrektor programowy
Michał Bobrowski, mch.bobrowski@gmail.com 


Workshot 2016

Miloš Tomić

Design
Ivana Bošnjak, Thomas Johnson

www

Igor Unuk

Słoweński zespół

Producent wykonawczy
Urška Breznik

Producentka i koordynatorka
Lucija Smodiš

Asystentka produkcji
Saša Bach

www.pekarna.org

Polski zespół

Anna Pankiewicz, Marcin Kaproń, Piotr Kardas

www.fnu.org.pl

www.polskaanimacja.pl