Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

dark_worlds.jpg

Dark Worlds

DARK WORLDS SELECTION

programme curated by Ana Nedeljković / Kuratorka programa: Ana Nedeljković 

 

Curated by Ana Nedeljković. A programme of philosophical puppet films, asking fundamental questions of existential, sociological and eschatological nature; dark visions of dead utopias, where ideologies have fallen from their pedestal.

Kuratorka programa: Ana Nedeljković. Program lutkovnih filmov s filozofsko poanto, ki postavljajo temeljna eksistencialna, sociološka ter eshatološka vprašanja; mračne podobe mrtvih utopij, kjer so ideologije padle s piedestala.Ana Nedeljković

 

 

 

Ana was born in Belgrade in 1978. She graduated with a degree in Painting at the Faculty of Fine Arts in Belgrade. She has acquired a PhD in Art practice at the same faculty in 2012. She is a visual artist working in the media of drawing, installation, animated film and is active in the field of art education. Her first short animated film "Rabbitland" (2013), co-directed by Nikola Majdak Jr., was screened at over a hundred festivals around the world. It was given the Crystal Bear award at the Berlinale and has won other numerous awards. Currently she is working on her next film. 

 

Ana je bila rojena v Beogradu leta 1978. Diplomirala je iz slikarstva na Fakulteti za umetnost Beograd. Leta 2012 je na isti fakulteti doktorirala iz umetniških praks. Je vizualna umetnica, dela v mediju risanja, instalacije in animiranega filma, aktivna pa je tudi na področju poučevanja umetnosti. Njen prvi kratki animirani film z naslovom 'Dežela zajcev' (2013), ki ga je sorežirala skupaj z Nikolo Majdakom Ml., je bil predvajan na več kot sto festivalih po vsem svetu in je prejel nagrado kristalnega medveda na Berlinskem filmskem festivalu, pa tudi številne druge. Trenutno je zaposlena z ustvarjanjem svojega naslednjega filma.